ช่องทางง่ายๆในการย้ายค่ายมาทรูมูฟ เอช

*รหัสแสดงตนเพื่อย้ายค่าย 8 หลักสามารถใช้เพื่อขอดำเนินการย้ายค่ายได้ภายเวลา 24.00 น. ของวันเดียวกัน กรณีข้ามวันต้องกดขอรหัสแสดงตนใหม่

คำถามที่พบบ่อย

MNP คืออะไร

MNP คือขั้นตอนการย้ายค่ายเบอร์เดิมที่เร็วกว่าเดิม โดยใช้ระยะเวลาย้ายค่ายเพียง 2 วันทำการในกรณีที่ลูกค้าได้รับ PIN ย้ายค่ายจากค่ายเดิม

ทำไมต้องมี MNP

กสทช. พิจารณาและเห็นว่าควรปรับปรุงขั้นตอนการย้ายค่าย เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกและไม่เสียเวลาย้ายค่าย โดยกำหนดให้ผู้ให้บริการมือถือทุกรายกำหนดขั้นตอนการย้ายค่ายดังนี้

ลูกค้าต้องกด USSD *151*หมายเลขบัตรประชาชน# โทรออก เพื่อขอรหัสย้ายค่าย
ลูกค้านำรหัส 8 หลักไปยื่นย้ายค่ายที่ค่ายใหม่ ภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ระบุไว้ใน SMS

ย้ายค่ายใช้เวลา 2 วันทำการ นับอย่างไร

นับวันที่มาทำรายการที่ค่ายใหม่เป็นวันที่ 1 และวันที่ปิดค่ายเดิมเพื่อเปิดเบอร์ในค่ายใหม่เป็นวันที่ 2

การขอรหัสย้ายค่าย (PIN) ทำอย่างไร

ทำได้โดยการใช้มือถือลูกค้าที่จะย้ายค่ายกด *151*เลขที่บัตรประชาชน# โทรออกรอผลการตรวจสอบ 10 นาที

ถ้าไม่ขอ PIN จะย้ายค่ายได้หรือไม่

ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ถ้าลูกค้าไม่ได้กดขอ PIN จากค่ายเดิมจะไม่สามารถทำการย้ายค่ายได้

ในการขอ PIN จะใช้หมายเลขอื่นขอ PIN แทนได้หรือไม่

ไม่ได้ค่ะ เพราะการขอ PIN จะต้องใช้มือถือที่ต้องการย้ายค่ายทำการกดเท่านั้น

กรณีชาวต่างชาติจะสามารถขอ PIN นี้ได้อย่างไร

ขอ PIN โดยพิมพ์ เลขที่หนังสือเดินทาง การส่ง SMS มาที่ 4444151

ถ้าขอ PIN แล้วเผลอลบ SMS ไป จะมาย้ายค่ายจะเช็คจากที่ไหนได้บ้าง

ลูกค้าสามารถกด *151*หมายเลขบัตรประชาชน# โทรออก ระบบจะส่ง PIN เดิมที่ได้มาให้ใหม่อีกครั้ง

ทำไม PIN มีอายุแค่ 1 วัน

เพื่อให้ลูกค้าสามารถย้ายค่ายได้รวดเร็ว ใช้เวลาเพียง 2 วันทำการนับจากวันที่ขอ PIN หาก PIN ไม่กำหนดวันหมดอายุลูกค้านำมาใช้ภายหลัง ก็จะโดน Reject เนื่องจากลูกค้าอาจจะติดปัญหาอื่นๆ ตามมา เช่น มียอดค้างชำระรอบใหม่ หรือหมายเลขโดนระงับสัญญาณ เป็นต้น

ถ้าขอ PIN แล้วค่ายเดิมปฎิเสธทำอย่างไร

ต้องดูว่าค่ายเดิมปฎิเสธด้วยเงื่อนไขใด และทำการแก้ไขปัญหาให้เรียบร้อยและทำการกดขอ PIN ใหม่

หากลูกค้าได้ PIN แล้วจะย้ายค่ายสำเร็จใช่หรือไม่

ใช่ค่ะ ถ้าลูกค้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือรับสิทธิพิเศษใดๆจากค่ายเดิมระหว่างวันที่ทำรายการย้ายค่าย