โปรเน็ตทรูรายสัปดาห์ แนะนำ !

เน็ตไม่อั้นไม่ลดความเร็วที่ 1Mbps แบบรายครั้ง ใช้งาน 7 วัน 100 บาท กด *900*1973*17039452#

เน็ตไม่อั้นไม่ลดความเร็วที่ 512 Kbps แบบรายครั้ง ใช้งาน 7 วัน  89 บาท  กด *900*1745*17039452#
เน็ตไม่อั้นไม่ลดความเร็วที่ 4Mbps แบบรายครั้ง ใช้งาน 7 วัน 150 บาท กด *900*1975*17039452# 
เน็ตไม่อั้นไม่ลดความเร็วที่ 6Mbps แบบรายครั้ง ใช้งาน 7 วัน 200 บาท กด *900*1745*17039452#
เน็ตเต็มสปีด 1 GB แบบรายครั้ง ใช้งาน 7 วัน 79 บาท กด *900*8924*17039452#
เน็ตเต็มสปีด 500 MB แบบรายครั้ง ใช้งาน 7 วัน 59 บาท กด *900*8923*17039452#
เน็ตเต็มสปีด 8 GB แบบรายครั้ง ใช้งาน 7 วัน 149 บาท กด  *900*1705*17039452#
เน็ตเต็มสปีด 1 GB แบบรายครั้ง ใช้งาน 7 วัน 99 บาท กด  *900*1921*17039452#
เน็ตเต็มสปีด 400 MB แบบรายครั้ง ใช้งาน 7 วัน 59 บาท กด  *900*3307*17039452#
 
เน็ตไม่อั้นไม่ลดความเร็ว 1Mbps (เติมเงิน)
100 บาท
เน็ตไม่อั้นไม่ลดความเร็วที่ 1Mbps แบบรายครั้ง ใช้งาน 7 วัน โทร *900*1973*17039452#
เน็ตไม่อั้นไม่ลดความเร็ว 512 Kbps
89 บาท
เน็ตไม่อั้นไม่ลดความเร็วที่ 512 Kbps แบบรายครั้ง ใช้งาน 7 วัน โทร *900*1745*17039452#
เน็ตไม่อั้นไม่ลดความเร็ว 4Mbps (เติมเงิน)
150 บาท
เน็ตไม่อั้นไม่ลดความเร็วที่ 4Mbps แบบรายครั้ง ใช้งาน 7 วัน โทร *900*1975*17039452#
เน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีด 6 Mbps (เติมเงิน)
200 บาท
เน็ตไม่อั้นไม่ลดความเร็วที่ 6Mbps แบบรายครั้ง ใช้งาน 7 วัน โทร *900*1745*17039452#
เน็ตเต็มสปีด 1 GB (เติมเงินและรายเดือน)
79 บาท
เน็ตเต็มสปีด 1 GB แบบรายครั้ง ใช้งาน 7 วัน โทร *900*8924*17039452#
เน็ตเต็มสปีด 500 MB (เติมเงินและรายเดือน)
59 บาท
เน็ตเต็มสปีด 500 MB แบบรายครั้ง ใช้งาน 7 วัน โทร *900*8923*17039452#
เน็ตเต็มสปีด 8 GB
149 บาท
เน็ตเต็มสปีด 8 GB แบบรายครั้ง ใช้งาน 7 วัน โทร *900*1705*17039452#
เน็ตเต็มสปีด 1 GB
99 บาท
เน็ตเต็มสปีด 1 GB แบบรายครั้ง ใช้งาน 7 วัน โทร *900*1921*17039452#
เน็ตเต็มสปีด 400 MB
59 บาท
เน็ตเต็มสปีด 400 MB แบบรายครั้ง ใช้งาน 7 วัน โทร *900*3307*17039452#